OZE Zakrzew » Warunki atmosferyczne
A A A KONTRAST

Tutaj jesteś > OZE Zakrzew > FAQ > Warunki atmosferyczne

FAQ

Co zrobić, gdy zamierzamy latem wyjechać na urlop?

Gdy w obiekcie okresowo nie ma zapotrzebowania na ciepłą wodę, to układ solarny zabezpieczony jest przed przegrzaniem za pomocą: regulatora z nastawą maksymalnej temperatury wody w zbiorniku, naczynia wzbiorczego i zaworu bezpieczeństwa. Cały system jest odporny nawet na bardzo wysokie temperatury. Jeśli jednak zakładamy, że instalacja solarna w danym obiekcie będzie często miała okresy przestoju (zwłaszcza latem – instalacje w domkach letniskowych), to już w trakcie montażu należy pomyśleć o założeniu systemu chłodzącego. Takie rozwiązanie w pełni zabezpieczy układ solarny przed przegrzewaniem.

Żródło: radmo.pl

Dach mojego domu nie jest skierowany w kierunku południowym, czy pomimo to mogę założyć kolektory słoneczne?

Kolektory słoneczne mogą być montowane również w układach wschód- zachód, na konstrukcjach wolno stojących obok budynku, na garażu lub na elewacji.

Źródło: greenen.pl

Gdzie najlepiej zamontować kolektory słoneczne?

Kolektory słoneczne mogą być instalowane na dachu, elewacji, jak i na ziemi na specjalnym stojaku, aby jednak otrzymać najlepsze efekty, warto trzymać się następujących wskazówek:

  • Kolektory słoneczne powinny być tak zamontowane, aby ich powierzchnia czynna była skierowana w kierunku najbardziej zbliżonym do południowego, pod kątem 40-45o do podłoża w przypadku instalacji całorocznych. Odchylenia od kierunku południowego do 10-15o nie ma większego wpływu na efektywność pracy instalacji.
  • Kolektory instalować trzeba w miejscu niezacienionym przez np. drzewa lub inne naturalne przeszkody.

Źródło: greenen.pl

Jak oczyścić zaśnieżony kolektor?

Intensywne opady śniegu zakłócają pracę kolektora słonecznego. W przypadku kolektorów próżniowych niewielka ilość pokrywy śnieżnej (20- 25 cm) nie stanowi większego problemu, ponieważ śnieg zsunie się pomiędzy rury, jednak w przypadku kolektorów płaskich nawet niewielka ilość śniegu powoduje tworzenie się pokrywy na powierzchni szyby solarnej. Należy zatem rozpuścić zalegającą na nim warstwę śniegu. W tym celu sterownikiem uruchamiamy funkcję „ręczne włączenie pompy” lub „odmrażanie”.

Źródło: greenen.pl

Czy przy panującej na zewnątrz ujemnej temperaturze instalacje solarne wytwarzają ciepło?

W instalacjach słonecznych całorocznych czynnikiem roboczym jest płyn solarny, będący wodnym roztworem glikolu propylowego. Temperatura krzepnięcia gotowych płynów solarnych wynosi ok. -35 st. C, tak więc ujemna temperatura nie ma dużego wpływu na pracę instalacji solarnej. Ujemna temperatura powoduje jednak zwiększenie strat ciepła, na skutek wychłodzenia kolektora i rurociągów, co w efekcie zmniejsza ilość ciepła uzyskanego z instalacji solarnych. W mroźny ale słoneczny dzień, czynnik roboczy w kolektorach uzyskuje temperaturę nawet powyżej 50 st. C, co pozwala efektywnie wykorzystywać instalacje nawet w takich warunkach.

Źródło: greenen.pl

Czy w naszych szerokościach geograficznych jest wystarczająca ilość promieniowania słonecznego do efektywnej pracy kolektorów?

W Polsce potencjalne sumy roczne całkowitego promieniowania słonecznego wynoszą od około 900 kWh/m2 na rok na obszarach północnych do 1200 kWh/m2 na rok na obszarach południowych. Taka ilość promieniowania słonecznego jest w Polsce wystarczająca, aby zapewnić wydajną pracę  kolektorów słonecznych. Kolektory słoneczne pracują najefektywniej od początku marca do końca września, ponieważ jest to okres największego nasłonecznienia. W lutym i październiku parametry pracy kolektora są zadowalające natomiast w okresie zimowym (listopad, grudzień, styczeń) działanie słońca jest krótkie w ciągu dnia, co powoduje, że woda ogrzewana za pomocą kolektorów wymaga dodatkowego dogrzania w tradycyjny sposób z innego źródła.

Źródło: greenen.pl

Czy szkło w kolektorach próżniowych jest hartowane?

Technicznie nie jest możliwe (przynajmniej wielkoseryjne) hartowanie rur szklanych. Hartowanie prowadzi się dla szyb płaskich. Stąd rury próżniowe wykonywane są np. ze szkła borowo-krzemowego o podwyższonej odporności mechanicznej. Kolektory próżniowe rurowe, także sprawdza się na wytrzymałość na uderzenia, ale dla niższych wysokości opadania kulki stalowej 150 g. Tym niemniej z praktyki serwisowej wynika, że uszkodzenia rur próżniowych przy intensywnym gradobiciu niekoniecznie są wyższe niż dla kolektorów płaskich. Wynika to z mniejszych gabarytów rur próżniowych niż dużej tafli szyby kolektora płaskiego, a także z faktu, że grudki gradu nie trafiając centralnie w rurę próżniową, „ześlizgują” się po niej.

Źródło: muratordom.pl

Czy kolektory wytrzymają gradobicie?

W ramach badań jakościowych kolektorów słonecznych, zgodnych z normą EN12675 (certyfikat Solar Keymark), kolektory płaskie są sprawdzane pod względem odporności mechanicznej na uderzenia. W teście używa się kulki stalowej o średnicy 33 mm i wadze 150 gram, którą opuszcza się 10-krotnie z wysokości od 0,4 do 2,0 m (co 0,2 m). W większości sytuacji kolektor płaski będzie w stanie wytrzymać gradobicie bez uszkodzenia, pomijając ekstremalne zjawiska, jakie zagrażają wszystkim zewnętrznym obiektom. W przypadku kolektorów próżniowych, wytrzymałość na uderzenia mechaniczna jest niższa i producenci zazwyczaj nie poddają ich tego typu testom. Wynika to z technologii produkcji rur próżniowych, których w przeciwieństwie do tafli szyby, nie można poddać hartowaniu. Ubezpieczenie kolektorów słonecznych jest możliwe, tym niemniej jest to jeszcze stosunkowo nowy temat dla ubezpieczycieli, co może się wiązać z trudnością wyceny ubezpieczenia lub jego nadmierną kwotą.

Źródło: muratordom.pl


Czym są odnawialne źródła energii

Energia odnawialna jest to energia uzyskiwana z naturalnych, powtarzających się procesów przyrodniczych.

 


Jakie są korzyści z odnawialnych źródeł energii?

Energia odnawialna jest energią tanią, przyjazną człowiekowi i środowisku.