OZE Zakrzew » Jakie są korzyści z odnawialnych źródeł energii?
A A A KONTRAST

Tutaj jesteś > OZE Zakrzew > Aktualnosći > Czym różnią się panele fotowoltaiczne od kolektorów słonecznych?

Jakie są korzyści z odnawialnych źródeł energii?

| 23 maja, 2018

Energia odnawialna jest energią tanią, przyjazną człowiekowi i środowisku. Odnawialne źródła są dostępne za darmo …

Energia odnawialna jest energią tanią, przyjazną człowiekowi i środowisku. Odnawialne źródła są dostępne za darmo (energia słońca, wiatru, biogazu) lub po niewielkich kosztach (słoma, drewno).
Korzyści wynikające z zastosowania odnawialnych źródeł energii:
a) ekonomiczno – społeczne – wprowadzenie niewyczerpalnych i tanich źródeł energii – w miejsce trudniej dostępnych i coraz droższych paliw kopalnych:
– zmniejszenie uzależnienia od obcych źródeł energii
– stworzenie warunków konkurencji między producentami energii (ceny energii wynikają z kosztów jej pozyskania)
– stworzenie nowych stanowisk pracy (redukcja bezrobocia w regionach rolniczych)
– zagospodarowanie nieużytków na produkcję rolną dla sektora paliwowo – energetycznego)
– wykorzystanie nadwyżek produkcji rolnej (zbóż, ziemniaków, roślin oleistych oraz odpadów np. słomy)
b) ekologiczne:
– zredukowanie emisji zanieczyszczeń powietrza związanych z przetwarzaniem paliw kopalnych
– redukcja efektu cieplarnianego
– zmniejszanie ilości odpadów
– uregulowanie stosunków wodnych
c) zdrowotne:
– ograniczenie zachorowań wynikających z zanieczyszczeń środowiska.

 

Żródło: www.zielonewrota.pl


Czym są odnawialne źródła energii

Energia odnawialna jest to energia uzyskiwana z naturalnych, powtarzających się procesów przyrodniczych.

 


Jakie są korzyści z odnawialnych źródeł energii?

Energia odnawialna jest energią tanią, przyjazną człowiekowi i środowisku.